Over de coalitie

Veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief op het gebied van conversational design en chatbots.

Tegen de achtergrond van de goede reputatie die de Nederlandse creatieve industrie heeft, biedt dit mogelijkheden om als Nederlands bedrijfsleven op internationaal niveau een stevige positie te creëren.

Dat kan alleen als bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar samenwerken om hiervoor de randvoorwaarden te creëren. Binnen de hogescholen en universiteiten vindt kennisontwikkeling plaats, waarbij relaties bestaan met bedrijven die actief zijn op het gebied van chatbots en conversational design. De Conversational Interface Coalition is een samenwerkingsverband op dit terrein tussen beide groepen.

Founding partners

De coalitie is geïnitieerd door onderstaande partners.

TOTTA research
Greenberry
Hogeschool Utrecht
Economic Board Utrecht

Let’s get together!

We organiseren regelmatig meetups met als doel elkaar te ontmoeten, kennisdeling en samenwerking te bewerkstelligen.

There are no upcoming events.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en meetups? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Contact

Heb je een onderzoeksvraag, zoek je samenwerkingspartners voor je project of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op via het formulier. Of kom naar één van de meetups.